HOME PAGE    |   ÜBER UNS    |    ANGABEN    |    KONTAKT    |    WEB-MAPPE
 
PRODUKTE

 

KAUTSCHUK PRODUCTION

ELASTOMER

Çok dü?ük s?cakl?klarda cam gibi sert olan, çok yüksek s?caklarda dahi koyu s?v?ms? ak??kan özellikler göstermeyen, oda s?cakl???ndan, parçalanma s?cakl???na kadar geni? bir alan içersinde elastik özellikler gösteren seyrek çapraz ba?lanm?? (vulkanize olmu?) polimerik malzemelerdir.

ELASTOMER TEKNOLOJiSi

Otomotiv sektöründe insan hayat? için çok önemli ve fonksiyonel parçalar?n üretiminde kullan?lmaktad?r. Akaryak?t ve fren hortumlar?, cam silecekleri, transmisyon kay??lar?, contalar, aks körükleri, radyatör ve hava hortumlar?, kap? ve cam profilleri, sal?n?m, titre?im takozlar?, izolasyon elemanlar? bunlara örnek olarak verilebilir. Otoyol ve viyadüklerde kullan?lan elastomer yataklar, genle?me contalar?, içme suyu borular?nda s?zd?rmazl?k contalar? ve konveyör bant imalat? örnek olarak verilebilir. Yüksek s?cakl?kta ve deforme edici kuwetlerin etkisi alt?nda koyu s?v?ms? ak?? özelli?i gösterirler.

     
 
TABLO 1
ELASTOMERLER?N ÖZELL?KLER?
F?Z?KSEL ÖZELL?KLER
NR
IR
SBR
BR
IIR
CIIR
EPM
EPDM
CR
Sp.Gr (gr/cm3) 
0.93
0.93
0.94
0.94
0.92
0.92
0.86
0.86
1.23
Sertlik (Shore A)
30-100
30-100
40-100
45-80
30-100
30-100
40-95
40-95
40-95
Gaz Geçirgenli?i 
C
C
C
C
A
A
C
C
B
Elektrik ?zolasyonu
A
A
B
B
A
A
A
A
C
MEKAN?K ÖZELL?KLER                  
Kopma Muk.(Mpa)
>30
>28
>24
>21
>21
>21
>21
>21
>28
A??nma Muk.
B
A
A
A
CB
CB
B
B
BA
Esneme Muk.
A
A
B
A
B
B
B
B
B
Y?rt?lma Muk.
A
A
C
C
B
B
B
B
B
Darbe Muk.
A
A
A
B
B
B
B
B
B
Elastikiyet
A
A
B
A
CB
CB
CB
BA
BA
Kal?c? Deformasyon
B
B
B
C
B
B
A
A
B
ISI ÖZELL?KLER?                  
Servis S?cakl??? Oc
70
70
100
70
100
100
140
150
100
Dü?ük S?cakl?k Öz.
AB
B
BA
A
C
C
BA
BA
C
Is?ya Dayan?m
C
CB
B
B
BA
BA
A
A
BA
Aleve Dayan?m
D
D
D
D
CD
CD
D
D
BA
DAYANIKLILIK                  
Atmosferik Ya?lan.
C
C
CB
CB
A
A
A
A
B
Oksidasyon
B
B
B
B
A
A

 

GÜLHAN Kauçuk Yedek Parça İmalat Ltd. Şti. -- 2009
 
Die beste Auflösung können Sie bei 1024 x 768 mit dem Internet Explorer 5.0 und Netscape Navigator 6.0 und neuere Browser erlangen.